مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که می‌تواند منجر به وفاداری مشتریان شود، این فعالیت‌ها می‌تواند شامل به‌کارگیری انواع ابزار و تجهیزات، منابع انسانی و… باشد. مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ CRM یا مدیریت ارتباط با ...