همه ما حداقل یک بار با توهین و خشونت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده‌ایم. شاید از کنار آن ساده گذشته باشید ولی باید بدانید که خشونت موجود در فضای مجازی یکی از دلایل عمده افسردگی در میان ...