بر اساس گزارش‌های جدیدی که از سوی برخی از کاربران منتشر شده است، به نظر می‌رسد که حالت دارک مود در حال عرضه شدن برای کاربران اپ Google Maps می‌باشد. ...