این روزها بازار دوربین های بی آینه بسیار داغ بوده و این دوربین ها موفقیت های زیادی را کسب کرده اند. کانن حالا جدیدترین تولید خود را در زمینه DSLR معرفی کرده دارای ابعادی کمتر و وزنی پایین تر نسبت ...