ای پی ای EPA یا همان سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، برد حرکتی اولین محصول الکتریکی آئودی را اعلام کرد. این خودرو که e-tron نام گذاری شده است به صورت کراس آور طراحی شده و آماده عرضه شدن در ...