برای جا به جایی آسان تر، عکس های خانوادگی خود را در گوشی به رم منتقل می کنید تا بعدا راحت با رم ریدر آنها را روی لپ تاپ بریزید. فرزند خردسال تان، گوشی را از دست شما می گیرد ...