مایکل کرتو ،مردی که انیگما است، در خبری رسمی از فلسفه خلاقانه خود در نشریه ویرجین رکوردز گفت:”از قواعد و عادات قدیمی باید رد شد تا بتوان چیز جدیدی خلق کرد”. با وجود اینکه اروپایی‌ها هویت کرتو را می‌شناختند اما ...