وانت فورد اف ۱۵۰ یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار برای خریداران می باشد که اخیرا شرکت RTR نسخه جدیدی از آن را با اعمال تغییراتی در ظاهر و سیستم تعلق معرفی کرده است. تا به امروز برندهای ...