FaceApp برای iOS در ژانویه ۲۰۱۷ و Android در فوریه ۲۰۱۷ عرضه شد.این برنامه توسط شرکت Wireless Labs روسیه ساخته شده است که با استفاده از فن آوری شبکه عصبی به صورت خودکار تبدیل ‚ تصاویر بسیار واقعی را در ...