تاریخ عرضه بازی‌های ویدئویی غالبا با تاخیر مواجه می‌شود و این بازی‌ها نمی‌توانند به تاریخ عرضه‌ای که از قبل تعیین کرده بودند برسند. اگرچه این موضوع برای طرفداران و علاقه مندان به این بازی‌ها که حتی شاید سال‌های سال برای ...