کمپانی فورد استرالیا تا اواخر سال ۲۰۱۶ خودرو های خاص تولید می نمود که فقط مختص بازار آن کشور و نیوزلند بودند و محصولات هم سایز آمریکایی را در استرالیا عرضه نمی کرد. پس از تعطیل شدن کارخانه فورد در ...