ایسوس یک زیر مجموعه از محصولات خود را برای گیمرها طراحی کرده است و ارتقاهای جدیدی را برای این محصولات ارائه داده است. حالا این موضوع به یک حقیقت محض تبدیل شده است و این به دلیل قیمت مناسب لپ ...