این گوشی برای سری خود در اواسط سال یک تکرار دوباره برای LG G8 بوده و با قیمت منطقی‌تری، مشخصات قابل قبولی را همراه دارد. اگرچه از بعضی از خواص دوربین‌های دیگر پرچمدار‌های نامی بی‌بهره خواهد بود. با این‌حال این ...