بازار رقابت گوشی های هوشمند روز به روز داغ تر می شود و در این میان دوربین دارای اهمیت بیشتریست. پیش از این دوربین های دوگانه و سه گانه ترند بازار بودند اما سامسونگ پا را فراتر گذاشته و گوشی ...