واقعا نمی‌دانیم شرکت سامسونگ با گوشی‌های Galaxy 0X خود دقیقا چه کار دارد می‌کند و یا برنامه آن با این گوشی‌ها دقیقا چیست و وانمود هم نمی‌کنیم که از کار سامسونگ با این لاین آپ سر در می‌آوریم. در هر ...