نزدیک به ۱۳ سال است که از اولین نسخه عنوان بزرگ Gears of War می‌گذرد و منطقی است که بگوییم این بازی از آن روز تا به الان حسابی فرق کرده و نسبت به نسخه‌های اولیه تجربه بسیار متفاوتی را ...

شرکت مایکروسافت کنفرانس E3 2019 خود را برگزار کرد. کنفرانسی که اگرچه بیشتر عناوین آن ایندی بودند و بازیهای بزرگی را دربرنمی گرفت، اما چندین سورپرایز را داشت تا موردتوجه طرفداران قرار گیرد. بسیاری معتقد بودند که مایکروسافت این کنفرانس ...