نزدیک به ۱۳ سال است که از اولین نسخه عنوان بزرگ Gears of War می‌گذرد و منطقی است که بگوییم این بازی از آن روز تا به الان حسابی فرق کرده و نسبت به نسخه‌های اولیه تجربه بسیار متفاوتی را ...