شاسی بلندها را به بهترین شکل، می‌توان خودروهایی توصیف کرد که به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ظاهری شبیه به خودروهای آفرود داشته باشند، ولی مانند آن‌ها نمی‌توانند در جاده‌های خاکی عملکرد خوبی از خود نشان دهند. البته، این خودروها از ...