حقیقت امر این است که عنوان God of War اثر استودیوی Sony Santa Monica از ابتدای عرضه خود در سال ۲۰۱۸ تا به حال، که تا چند ماه دیگر به سالگرد دو سالگی عرضه آن خواهیم رسید، نه تنها به ...