در روز چهارشنبه گذشته، گوگل سرانجام از یک ویژگی جدید رونمایی کرد که گفته شده بود در ابتدا، در ماه می میلادی که پشت سر گذاشتیم، برای Google Massages مورد آزمایش قرار داده شده بود. اکنون مشخص شده که ظاهرا ...

ظاهرا به نظر می‌رسد که یک باگ جدید در اپ پیام رسان Google Messages به وجود آمده که خود به خود پیام‌های برخی از کاربران را پاک می‌کند. از مشکلات دیگری که این باگ به وجود آورده نیز می‌توان به ...