همانطور که بازار تبلت‌های اندروید روز به روز سهم بیشتری را به iPad های اپل واگذار می‌کند و موفقیت‌های آن‌ها همچنان با سرعت بسیار زیادی در حال ادامه پیدا کردن است، شرکت هوآوی فکر می ‌کند هنوز هم فضای کافی ...