این روزها، برای شرکت هوآوی روزهای بسیار شلوغ و پردغدغه‌ای شده است. به جز تمدید شدن تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا برعلیه این شرکت که به واکنش مستقیم مدیر عامل هوآوی منجر شد، وزارت بازرگانی این کشور نیز رسما اعلام ...