ماه گذشته تعدادی تصویر جدید از یک سری بنرهای تبلیغاتی منتشر شده بود که طراحی و مشخصات کلیدی اصلی Huawei Y9a را برای اولین بار به ما نشان داده بودند. اما تا به حال هنوز نمی‌توانستیم از صحت آن‌ها اطمینان ...