باب والاس راننده آزمایشی معروف شرکت لامبوریگنی با لامبورگینی Huracán در یک آزمایش و رقابت حساس با دوکاتی باید ۱۶۰۰ کیلومتر را طی نماید. در این سفر و رقابت سعی می‌کنیم به هر دو سیستم بپردازیم با ما همراه باشید. ...