عوامل زیادی باعث می‌شوند فرد دچار بی‌خوابی شود، ناراحتی‌های روحی، استرس، اضطراب و مصرف برخی داروها باعث به وجود آمدن این اختلال می‌شود. به طورکلی دو نوع بی‌خوابی وجود دارد، یک نوع بی‌خوابی که مشکل درونی ندارد و فرد با ...