کاربران گوشی‌های جدیدتر آیفون از شرکت اپل در طی پاندمی ویروس کرونا دچار یک مشکل بزرگ شده‌اند زیرا آن دسته از کسانی که به صورت خود ماسک می‌زنند، متوجه شدند که وقتی بخش زیادی از صورت آن‌ها توسط ماسک پوشیده ...