با ورود iPadOS به دنیای تبلت‌های اپل، تغییرات قابل توجهی در عمکلرد و احساسی که حین استفاده از این دستگاه‌ها داریم، دیده خواهد شد. در حال حاضر نسخه بتای عمومی iPadOS در دسترس است و این نسخه تعدادی از عالی‌ترین ...