شرکت اپل در چند سال گذشته سعی کرده تنها به اینتل و خود بسنده کند و در بخش پردازنده شرکت‌های تولیدکننده دیگری را درگیر نکرده است. اما طی سال‌های گذشته شایعاتی به گوش می‌رسد که سیستم‌های مبتنی بر ARM چه ...