بدن ما به طور طبیعی برای انجام کارهایی مانند خوردن، خوابیدن و… در یک دوره بیست و چهار ساعته تنظیم‌شده است که با پرواز کردن در نظم این پروسه اختلال ایجاد می‌شود و باعث ایجاد جت لگ می شود. با ...