آره، می دونیم. نوازنده و آهنگ ساز برتر تاریخ، در همه ژانرها. از کجا می دونیم؟ خب، ما به شما می‌گوییم از کجا فهمیدیم. نویسندگان ما تاریخ موسیقی رو زیر و رو کردند. به هزاران و هزاران ساعت موسیقی گوش ...