بعد از تمام جنجال‌ها و اخبار داغی که پیرامون فرآیند ساخت و بعدها نمایشِ «جوکر» تاد فیلیپس رخ داد، گزافه‌گویی نکرده‌ایم اگر «جوکر» را – حتی در سالی که خیلی از سینمادوستان منتظر آثار جدید فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی ...