پردازنده های موبایل سال ۲۰۱۹ همگی معرفی شده اند و ما نیز در آراد مگ برآن شدیم تا به مقایسه ای میان این پردازنده ها بپردازیم و از زوایای مختلف آنها را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله سه ...