بسیاری از ترانه‌های بیلی هالیدی را دیگران نوشته‌اند اما آهنگ‌های او چنان تاثیرگذار هستند که گویی یک موسیقی‌دان کلاسیک و الهام ‌بخش آن‌ها را انجام داده است. صدایش چنان حیرت انگیز بود که انگار از اعماق زمین برخواسته است. خوانندگان ...