کروم از یک سال پیش با تحقیق و بررسی اقدام به اضافه کردن سیستم Lazy Loading به منظور بارگزاری صفحات با سرعت بالاتر کردند و امروز مهندسان موزیلا نیز به فکر افزودن این قابلیت به مرورگر فایرفاکس شده اند تا ...