بر اساس اطلاعاتی که از یک لیست جدید در Google Play Console به دست آمده است، یک گوشی هوشمند میان رده جدید از شرکت LG در راه است که شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد مشخصات اولیه آن، همچنان ...