پیش از این درباره ی LHC یا همان برخورددهنده ذرات صحبت کرده بودیم، اینک مرکز تحقیقات سرن از ساخت جایگزینی برای آن به نام FCC که برخورددهنده ذرات به مراتب قوی تری ست، خبر می دهد. طبق چیزی که مرکز ...

برخورد دهنده هادرونی بزرگ که فرم اختصاری آن LHC می باشد، برای نخستین بار در یک موسسه ی تحقیقاتی تخصصی به نام سرن در سوئیس و در نزدیکی شهر ژنو شکل گرفت. در مطلب قبلی درباره ی نظریه و ذره ...