چند روزی از نمایش عمومی «نور زندگی من»، دومین فیلم بلند کیسی افلک در مقام کارگردان و نویسنده می‌گذرد. پیش از این او در سال ۲۰۱۰،«من هنوز اینجا هستم» اولین فیلم بلندش را بر مبنای زندگی ِ خواکین فونیکس و ...