شبکه‌های اجتماعی قبل از دیپ فیک (Deepfake) و دیگر حقایق جایگزین، شروع به دروغ‌گویی کرده و در حال حاضر هم به این رویه ادامه می‌دهد. لایک هم یکی از همین‌هاست. در این مجموعه دروغ‌های اینترنتی، اینترنت هرآنچه را که فکر ...