ما عاشق وقتی هستیم که محصولات دنیای تکنولوژی هم بهتر و هم ارزان‌ قیمت‌تر می‌شوند. Apple MacBook Air جدید نیز دقیقا همین کار را انجام داده است و ما هم به همین دلیل عاشق آن شده‌ایم. ...

با دیجیتالی شدن مدارس و دانشگاه ها، هر دانشجو و دانش آموزی برای پیش بردن ارائه ها و پروژه های درسی خود، نیاز به یک لپ تاپ دارد. اگر بدون هیچ فرض قبلی نگاهی به لپ تاپ های موجود برای ...