ما عاشق وقتی هستیم که محصولات دنیای تکنولوژی هم بهتر و هم ارزان‌ قیمت‌تر می‌شوند. Apple MacBook Air جدید نیز دقیقا همین کار را انجام داده است و ما هم به همین دلیل عاشق آن شده‌ایم. ...