این روزها همه مردم سر یک دوراهی بزرگ برای خریدن یا نخریدن گوشی‌های هوآوی قرار گرفته‌اند. از طرفی مشخصات رده بالا با یک قیمت باورنکردنی قرار دارند و طرفی دیگر هم عدم وجود برنامه‌های گوگل. این که ترجیح دهید قید ...