شرکت انرجایزر یکی از برندهای مطرح تولیدکننده باتری محسوب می شود که در این بین به تولید گوشی هوشمند هم می پردازد. البته محصولات گوشی هوشمند انرجایزر توسط کمپانی دیگری صورت می گیرد. در این بین به تازگی در جریان ...