هفته گذشته، مایکروسافت اعلام کرد که نرم افزار های Win32  نیز می توانند در فروشگاه مایکروسافت منتشر شوند. با این بیانیه، نظرات و اعتراضات و همچنین تحلیل های بسیاری به گوش می رسید که می پلتفرم جامع ویندوزی مرده است ...