شرکت تسلا در نظر داشته با گسترش خودروهای الکتریکی، محصولات بیشتری معرفی کند. در چند سال گذشته تنها شاهد رونمایی ۳ خودرو این کمپانی بودیم و از جمله باید به مدل اس، مدل ایکس و مدل ۳ پرداخت. براساس گزارش ...