فناوری نه چندان جدید NFC که مخفف Near- Field – Communication  می باشد زندگی انسان در دنیای مدرن را بیش از پیش ساده تر کرده است. NFC به معنای ارتباط نزدیک و توسعه یافته تکنولوژی RFID با دامنه کوتاه تر ...