شرکت HMD Global در فوریه سال ۲۰۱۹ یک قمار بزرگ با گوشی هوشمند Nokia 9 PureView کرد که چندان موفقیت آمیز نبود. اما اکنون به نظر می‌رسد که با یک فرمول قدیمی که به خوبی آن را بلد است، دوباره ...