بازی‌‌ها جذاب و دوست داشتنی هستند و همه را به سمت خود جذب می‌کنند کوچک یا بزرگ بودن در دنیای بازی مفهومی ندارد و همه عاشق بازی کردن هستند اما هر کس به تناسب سلیقه‌ای که دارد بازی جذاب و ...