ایمیل ابزاری است که هر روز از آن استفاده می‌کنیم. اگر کار خاصی با حساب کاربری‌تان نداشته باشید، روزی یکبار (یا کمتر) اینباکس رو چک می‌کنید و ایمیل‌های جدید را می‌خوانید. اما وقتی ایمیل ابزار کار یا درس باشد، خیلی ...