در این مقاله قصد داریم تا در درباره سئو داخلی (on-page seo) و سئو خارجی (off-page seo) بیشتر توضیح دهیم. در مقاله قبل درباره سئو و لزوم بکارگیری آن صحبت کردیم و اطلاعات کلی را درباره آن شرح دادیم. ...