دوربین Osmo Pocket به عنوان آخرین گجت رونمایی شده از کمپانی DJI، یک ابزار حرفه ای فیلم سازی می باشد. مطمئن باشید که این گجت تنها برای مصرف روزانه کاربرد نداشته و می توان با آن به شکلی حرفه ای ...